Tower of London

En bit österut från själva Londons kärna hittar man Towern och Tower Bridge. Sedan 1988 har Towern vart med på världsarvslistan vilket har gjort att mer än 2,5 miljoner turister besöker borgen årligen.

Tower of London

Tower of London kallas i folkmun för Towern trots att det formellt egentligen heter Her Majesty’s Royal Palace and Fortress. Platsen är en kunglig borg som ligger vid Themsen i höjd med Tower Bridge. Från början var borgen en fästning, men den har hunnit med att axla andra roller under historians gång. Den har varit Palats åt kungligheter och till och med fängelse. Det var däremot bara dom finaste fångarna som fick sitta i Towern. Andra funktioner som borgen fyllt är att vara skattkammare, vapenhus och till och med observatorium. Även idag förvaras riksregalierna i skattkammaren i Towern.

Tower Bridge

Tower Bridge byggdes ursprungligen bara som ett extra komplement till London bridge. Detta eftersom hela staden London expanderade och växte ut, speciellt österut. Bron är idag mer än bara en bro, det är ett av Londons mest attraktiva turistmål, och en av världens mest kända broar.

När man byggde bron började man år 1886 och blev inte klara för än hela åtta år senare! Denna gigantiska konstruktion invigdes därför år 1894 av drottningen. Den enorma konstruktionen är 244 meter hög och väger hela 11’000 ton. Bron består av två delar, en övre och en undre. Den undre delen är den vanliga klaffbron som används för biltrafik. Denna kan även lyftas upp ifall högmastade båtar ska komma förbi under. Den övre delen är gångbro, den används däremot idag mest av turister som en utkiksplats.

Tornen som utgör pelarna för bron används flitigt. Ena tornet är ett museum för ångmaskiner och i det andra tornet finns ibland lite andra utställningen man kan titta på.

Besök Tower Bridge hemsida >>