Vaccination när du åker till Thailand

Innan du åker på din Thailandresa ska du se till att du har ett fullständigt vaccinationskydd enligt rekommendationerna vilket du kan få hos din lokala läkarmottagning, säkerställ alltid med professionell rådgivning. Vi kan berätta lite mer om vilka generella föreskrifter som finns när behöver vaccinera dig till Thailand. Om du beger dig utanför de traditionella turistorterna och befinner dig mycket bland lokalbefolkning kan en utökad vaccination vara att förespråka.

Först och främst ska du som vuxen se till att du har ett grundskydd mot tex polio, stelkramp och difteri. Det bör du ha oavsett var du befinner dig i världen, även i Sverige. Det är ett skydd som du troligtvis har fått som barn, kontrollera bara att du verkligen har fått det.

För Thailand behöver du även vaccinera dig mot Hepatit A och Hepatit B, ett vanligt vaccin för det är Twinrix men det förekommer även andra fabrikat. Kolla med din vaccinationsmottagning vad som gäller. Om du skulle råka ut för Hepatit A eller B orsakar ett virus inflammation i din lever vilket kan leda till gulsot. Det finns dock vissa saker du inte kan vaccinera dig mot som tex Malaria. Du kan även vaccinera dig mot Tuberkulos, TBC, vilket i en del fall kan rekommenderas beroende på vart du tänker resa i Thailand.