Så fungerar flygskatt

Som du säkert är plågsamt medveten om, finns det en mängd skatter på transporter. Varje gång du tankar betalar du upp till 50 procent i skatt. Varje gång du åker buss betalar du moms på din bussbiljett. Du betalar också skatt när du flyger.

För många som inte flyger så ofta kommer flygskatten som en mycket obehaglig överraskning när man bokar flygstolen eller charterresan. Det kan inte sällan bli så att den i grunden så billiga flygresan faktiskt blir en dyr flygresa när flygskatten adderas till totalpriset. Den stora frågan är väl då vad flygskatt egentligen är för något och om det finns några möjligheter att minska skatten eller undvika den helt och hållet.

Ett samlingsnamn för flera avgifter och skatter

Flygskatt är ingen generell skatt som är densamma överallt. Det beror för det första på att det som specificeras som flygskatt egentligen är en salig blandning av olika avgifter och skatter. Det finns i huvudsak tre faktorer som avgör flygskattens storlek, nämligen bränsle, avrese- och ankomstland samt flygplatsens storlek. Vad gäller bränslet gäller givetvis att ju längre resa, desto högre skatt.

För de andra två faktorerna gäller som tumregel att ju mer utvecklat land (EU-länderna är ett bra exempel) och ju större flygplats, desto högre flygskatt. I EU-länderna, till exempel, finns en mängd regleringar som tar sikte på att dels beskatta miljöskadliga verksamheter, och dels motverka trängsel i luften. Varje flygplanstyp och varje start och landning registreras så att myndigheterna vet exakt hur mycket flygbolagen ska betala. Flygbolagen lägger givetvis de extra kostnaderna på flygresenärerna.

Vad gäller flygplatsens storlek gäller att ju större flygplats, desto dyrare blir det för flygbolagen att starta och landa. Flygplatserna tar ut avgifter och flygplatsskatter som i princip står i direkt relation till hur populär en viss linje är. Det finns inga direkta standardmått för hur skatterna ska beräknas, så i vissa fall kan man anta att det är en skönsmässig bedömning från flygbolagens sida. Klart är i varje fall att en flygning med ett lågprisbolag som landar på en mindre flygplats en bra bit utanför själva destinationsorten är behäftad med lägre flygskatt än en flygning med landning på en större flygplats nära destinationsortens centrum.

Går det då att påverka flygskatten. Jo, självklart, men ju lägre flygskatt, desto mer måste man kompromissa med bekvämligheten. Det går inte att helt undvika att betala en del i flygskatt.