Kända jordbävningsområden i Italien

Regelbundet tycks man kunna läsa om hur Italien drabbas av jordbävningar. Även om de flesta inte innebär någon större katastrof för samhällena runt omkring, händer det att stora och förödande jordbävningar inträffar. Även om de flesta alltså inte mäter särskilt högt på Richter-skalan, har det på senare tid skett flertalet jordbävningar som mätt över 6.0. Men var sker de egentligen? Påfallande ofta är det i de centrala delarna av Italien, men det varierar ganska kraftigt. Här kan du läsa mer om områden som tycks drabbas särskilt ofta av jordbävningar. På sajten Jordbävningar.se finns realtidsbevakning av jordbävningar över hela världen.

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna har drabbats av flertalet jordbävningar genom historien, och ett flertal under senare år. Regionen ligger i nordöstra Italien och har kust mot Medelhavet. Huvudstaden är anrika Bologna, som bland annat är känt för att husera plats åt världens första universitet.

Emilia-Romagna räknas till en av de rikaste och mest utvecklade regionerna i Europa. I Italien är BNP:n per capita tredje högst här, och Bologna anses ha mycket god levnadsstandard. Under 2012 inträffade här två jordbävningar som mätte 5,8 respektive 6,1 på Richter-skalan – med bara nio dagars mellanrum.

Sicilien

Sicilien är känt som ett varmt turistmål i södra Italien. Ön utgör den ”boll” som stöveln sparkar på i Medelhavet. Sicilien är känt som ett jordbävningsområde, och jämförelsevis får jordbävningarna anses inträffa ganska ofta. Senast en större jordbävning skedde här var 2002, och den mätte då 6,0 på Richterskalan. Gången dessförinnan var 1990, då en jordbävning som mätte 5,6 drabbade ön.

Campania

Regionen Campania, där Neapel är huvudstad, har drabbats av ett antal jordbävningar i modern tid. Senast var under sensommaren 2017, då en jordbävning som mätte 4,2 på Richter-skalan orsakade två människors död. Gången innan dess var 1990, där en starkare jordbävning (5,8) även den tog två människors liv. En avsevärt större jordbävning inträffade 1980, och då med ett högt dödstal på mellan 2 482 – 4 900 människor.