Royal Museums Greenwich

Namnet Royal Museums Greenwich är egentligen bara ett samlingsnamn för de tre museer som ligger på Greenwich Park. Det rör sig om National Maritime Museum som är precis vad det låter, ett marint museum där du kan ta dig igenom mer än 500 år av marin brittisk historia. The Queen’s House är en konstutställning från 1600-talet. Royal Observatory Greenwich är den mest kända beståndsdelen eftersom det är denna som står för GMT (Greenwich Mean Time), den tid som ligger till grund för all vår räkning med tidszoner. Nu på senare tid har även en fjärde beståndsdel dykt upp, nämligen Cutty Sark som öppnades på nytt 26 april 2012 efter att länge ha legat nere. Museet består av ett fartyg man kan gå ombord på.

National Maritime Museum

Det marina museet har funnits sedan mitten på 30-talet vilket man kan jämföra med Queen’s house som funnits sedan 1600-talet. Detta gigantiskt stora museum innehåller 2,48 miljoner objekt som man kan titta på. Många är lån men många tillhör även museet självt.

Royal Observatoriet Greenwich

Observatoriet grundades av Charles II mot slutet av 1600-talet och har sedan dess varit ett mycket framgångsrikt institut som satt en ny standard för tidräkning. Något som inte vem som helst lyckas med. Utöver att bara vara utgångspunkt för tid använder 72 % av världen meridianen från Greenwich för att utforma sjökort.

Queen’s House

Byggnaden är mer än bara ett museum. Förutom att hålla olika tillfälliga utställningar har de även utbildningar och annan verksamhet för att främja kulturen i landet. Med andra ort ett väldigt mångsidigt museum.