Historia om Marocko

Dagens Marocko blev självständigt år 1956 men nationalkänslan i området är ändå gammalt, och landet har fungerat som region under ockupanter som varierat från Vandaler till Östromare och Spanjorer. Den nuvarande marockanska flaggan har varit i bruk sedan 1915 men antogs officiellt i samband med självständighetsförklaringen. Flaggan har en röd bakgrund som står för den regerande dynastin och dess gröna symbol är ett pentagram som är ett avvärjningsmärke mot det onda och symboliserar enat troende.

Marocko började växa fram som en muslimsk kungamakt för ungefär 1000 år sedan. Landet var inte en del av det Osmanska riket men koloniserades av de europeiska kolonialmakterna Spanien och Frankrike, som styckade upp landet mellan sig. Staden Tanger lämnades som internationell. Urinvånarna kämpade sedan länge för sin självständighet och till sist började Spanien och Frankrike gradvis släppa sina ockuperade områden och till sist återlämnades Tanger till Marocko och landet blev självständigt.

Sedan självständighetsförklaringen har landet formats och omformats av tre kungar.

Den första var Muhammed V som härskade i sju år fram till 1961 då han gick bort under en rutinmässig operation.

Kungatiteln togs då över av hans son Hassan II. Han är den som har format landet till stor del eftersom han regerade under nästan fyra decennier. Han styrde landet som en diktator och hålls ansvarig för flera kränkningar av mänskliga rättigheter, framförallt mot oppositionen i Marocko. Ett känt fall är då oppositionsledaren Mehdi Ben Baka kidnappades och troligtvis senare mördades under 1960-talet. Utrikespolitiskt är han känd för att ha upprättat goda relationer med Frankrike och USA. Han hamnade dock i konflikt med Mauretanien och Algeriet vilka han ansåg tillhörde Stormarocko. Ett kort krig utbröt år 1963 men ledde inte till några justerade gränser till Hassan II:s stora besvikelse.  Det gjordes fler statskupper mot kungen och han var nära att dödas flera gånger. Dessa försök gjordes i början av 1970-talet men läget lugnade sig i mitten av 1970-talet när Hassan II drog igång en nationell kampanj för att framställa sig som en ledare av folket.

Marockos ekonomi har genom tiderna varit bräcklig och under 1980-talets tidigare del var situationen som värst. Det var då omfattande protester, strejker och demonstrationer mot Hassan II som fick slås ned av polisen. Som följd av det ekonomiska läget började slumområden att växa fram i de marockanska städerna. Hassan II började då inse att något behövde göras och framåt slutet av 1900-talet mildrades hans sätt att styra landet på. Han satsade stort på turismen som inkomstkälla och genomförde ekonomiska reformer för att förbättra statens finanser.

1999 tog Muhammed VI, Hassan II:s son över tronen och han tjänar fortfarande som kung. Han har liberaliserat landet ordentligt. Även om kungen fortfarande har diktatoriska tillämpningsmöjligheter så har Muhammed VI gett pressen friare tyglar, så länge man inte kritiserar kungen. Marocko har även stött USA i kampen mot terrorismen och utsågs 2004 till en av USA:s största allierade utanför NATO.

Under senare halvan av 1900-talet har även konflikten om Västsahara varit närvarande i Marockos ut- och inrikespolitik. Riktigt vilket status Västsahara har är fortfarande inte bestämt, men territoriet kontrolleras i praktiken till största del av Marocko, även om FN inte har erkänt Västsahara som en del av landet. Ända sedan 1990 har det funnits planer på att hålla en folkomröstning om Västsahara ska vara en del av Marocko eller inte, men denna omröstning har gång på gång skjutits fram.